Zpracování osobních údajů www.pepiapp.eu

Tento dokument popisuje zásady zpracování osobních údajů přijatých prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku přes internetové stránky www.pepiapp.eu

Správce osobních údajů

Název: PEPIAPP s.r.o.
IČ: 031 93 861
Sídlo: 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zápis u OR: spisová značka C 59468 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Postupy zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení a zajištění obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení sa zajištění obchodu a služeb, nebo za účelem zasílání novinek:
Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.
Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 1 rok, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

Zdroje získávání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím prostřednictvím internetových stránek a e-mailové komunikace. Osobní údaje jsou vždy získávány pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Jsme rádi že jste tady, napište nám.“

Odesláním formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na dobu 1 rok a můžete jej kdykoli odvolat.
Zpracovávané osobní údaje:

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.